Børne- og unge fagligt forum

MIPI afholder fire gange om året et børne- og ungefagligt forum.

Børne-unge-fagligt forum er en gruppe af mennesker, der gerne vil have en (tvær-)faglig debat om børn og unge, og have lejlighed til at få ny viden, lufte ideer og diskutere tanker og inspirere hinanden. B-U-fagligt forum mødes i små to timer og hører oplæg og får lejlighed til at diskutere det.

Der har været holdt børne- og ungefagligt forum om:

2011

2010

2009

2008

2007