Igangværende projekter og arbejdsopgaver

Her kan du læse om MIPIs igangværende projekter og arbejdsopgaver

Nøgletal om Børn og Unge 2011

MIPI udgiver hvert andet år 'Nøgletal om børn og unge'. 2011 versionen bliver opstartet i løbet af sommeren 2010 og forventes færdig ultimo 2011.

 

Faste opgaver

MIPI har faste årligt gentagne opgaver, disse består blandt andet af:

-Offentligt møde denne gang med titlen 'Kriminelle unge'

- Nyhedsbrevet MIPI Tusaat/Nyt (udkommer 4 gang om året elektronisk)

- Nøgletal om børn og unge i Grønland (igangsættes 4. kvartal af 2010)

- Årsberetning

- Bybesøg i 2 byer i 2010 - indsamling og dokumentation af viden

- Præsentationer og undervisning

- Indsamling af dokumenteret viden løbende

- Arbejds- og følgegruppe deltagelse

- Formidling af viden

- Konferencedeltagelse (identificering m.m.)

- Børne- og unge fagligt forum (4. gange om året)