Børns levestandard i Grønland

Rapporterne er forfattet af:
Sissel Lea Nielsen, Christina Schnohr og Steen Wulff

Børns Levestandard i Grønland del 1: "Børn med afsavn - interviewundersøgelse med børn og forældre i familier med knap økonomi"
Udgivet: 1. juni 2007

En rapport, der beskriver hvordan børn i familier, som modtager offentlig hjælp, oplever og håndterer familiens økonomiske situation. Den bygger på interviews med familier, der modtager offentlig hjælp, samt på stile og tegninger fra et bredt socialt udsnit af børn.
Læs sammenfatningen på dansk (pdf-fil 58,8 KB) og grønlandsk (pdf-fil 62,8 KB)
Læs rapporten på dansk (pdf-fil 918 KB) og grønlandsk (pdf-fil 956 KB)

Børns levestandard del 2: Børnefattigdom i Grønland - en statistisk analyse af indkomstdata for husstande med børn
Udgivet: 17. september 2007

En rapport om omfanget af børnefattigdom i Grønland. Rapporten belyser omfanget af børnefattigdom i Grønland ud fra tre forskellige mål for fattigdom: 1) Relativ fattigdom, 2) Trangsvurderet hjælp fattigdom og 3) Implicit fattigdom.
Læs sammenfatningen på dansk, og grønlandsk (pdf-fil)
Læs rapporten på dansk, og grønlandsk (pdf-fil)

Børns Levestandard del 3: FN's Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard
Udgivet: 1. november 2007

En rapport om FN's Børnekonvention, der inddrager resultaterne fra Børns levestandard del 1: Børn med afsavn - en interviewundersøgelse med børn og familier i knap økonomi.
Læs sammenfatningen her på dansk og grønlandsk (pdf-fil)
læs rapporten på dansk og grønlandsk (pdf-fil)