Børns sundhed i et socialt perspektiv ud fra Inuuneritta - Folkesundhedsprogrammet

Af Birgit V. L. Niclasen

I den grønlandske offentlighed er der løbende debatter omkring forskel på levevilkår, livsstil, fattigdom m.m. i byerne og i bygderne. Disse debatter omhandler blandt andet forskelle i tilgangen til køb af friske og sunde madvarer, for folk der bor i bygderne og yderdistrikterne i forhold til folk der bor i større byer. Det er blevet dokumenteret i undersøgelser foretaget i Grønland, at der findes social ulighed blandt børn, men hvad angår sundhedsområdet er analyser af data ikke så omfattende. Der eksisterer nogle data, og derfor har MIPI – Videnscenter om Børn og Unge indledt et samarbejde med Inuuneritta – Folkesundhedsprogrammet for at sætte fokus på emnet børns sundhed i et socialt perspektiv, da dette er et underbelyst emne.

Læs rapporten her (1 MB)

Uani nalunaarusiaq atuaruk (1 MB)
Nalunaarusiaq Bola E. Martinsenimit nutserneqarpoq.

Read it here in english (pdf-file 482KB)