NAKUUSA Youth Forum

MIPI – Videnscenter om Børn og Unge, har i efteråret 2011 deltaget ved NAKUUSA Youth Forum som observatør og samarbejdspartner. NAKUUSA Youth Forum som mange ved, blev afholdt i Ilulissat, oktober 2011. På topmødet havde 39 børn og unge i aldersgruppen 13-15 år, mulighed for at tilkendegive deres meninger om hhv. et godt og et dårligt børneliv i Grønland. Deltagernes budskaber videreformidles til andre børn og unge, til voksne og ikke mindst til politikere i form af et slutdokument, som blev givet til Naalakkersuisoq for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, Mimi Karlsen på topmødets sidste dag.

MIPI har i kraft af sin observatør-rolle påtaget sig afrapporteringen af NAKUUSA Youth Forums forløb.

Formålet med afrapporteringen er blandt andet at sikre, at relevante aktører og beslutningstagere bliver bekendt med børnenes udtalelser. Det er MIPIs håb, at børnenes udtalelser tages til efterretning, og at deltagerne anerkendes for deres indsats under topmødet. Deltagerne arbejdede hårdt fra morgen til aften, og som det fremgår af rapporten, havde de nogle særdeles relevante pointer.

For yderligere oplysninger kontakt tdra@nanoq.gl eller ring på tlf. 34 69 40.

Du kan læse rapporten her på dansk (pdf-fil 975 KB)

Rigtig god læselyst!