Pjece om Børns Levestandard i Grønland

Projektansvarlig: Nina Banerjee
Redaktion: Louise Mortensen
MIPI - Videnscenter om Børn og Unge

Rapportserien Børns Levestandard i Grønland udkommer nu som pjece. Denne pjece er en formidling af rapportseriens vigtigste konklusioner og anbefalinger. Den er i gang med at blive distribueret gratis til relevante offentlige instanser, uddannelsesinstitutioner, skoler, sygehuse, bygdebestyrelsesmedlemmer, kommunalbestyrelsesmedlemmer, landstingspolitikere og de fonde der har bevilliget midler til rapportserien.

MIPI og tre eksterne forskere antropologi Sissel L. Nielsen, ph.d.-studerende i folkesundhedsvidenskab Christina W. Schnohr og jurist Steen Wulff lavede i 2006 en række undersøgelser om fattigdom blandt grønlandske børn. Undersøgelsen er delvist foretaget igennem interviews med børn og deres forældre, om hvilken betydning familiens økonomi har for børnenes levestandard. Interviewpersonerne stammer fra hovedstaden, to by og to bygder. En anden del af undersøgelsen var en analyse af hvor mange børn i Grønland, der lever i fattigdom på baggrund af indkomstopgørelser for husstande med børn. En tredje del af undersøgelsen var en sammenligning af undersøgelsens resultater med børns rettigheder i henhold til FN’s Børnekonvention.

Pjecen fylder 23 sider, og udgives både på grønlandsk og dansk. Pjecen kan ligeledes rekvireres på henvendelse til loly@gh.gl.

Se pjecen her (pdf-fil )