Om MIPI

Videnscenter om Børn og Unge

Baggrund

Forslaget om etablering af et videnscenter om børn og unges levevilkår i Grønland blev fremsat under den landsdækkende konference Nye veje i omsorgen for børn og unge i Sisimiut i Grønlands Børneår 2000. Læs om konferencen her

Hvad er MIPI?

MIPI er et videnscenter om børn og unge i Grønland. Jævnfør Landstingslov nr. 26 af 18. december 2003 er MIPI - Videnscenter om Børn og Unge et dokumentationscenter, som indsamler og systematiserer viden om børn og unges vilkår i Grønland. Der indsamles oplysninger med udgangspunkt i barnet, f.eks. familiemæssige, sociale, sundheds-, skole- og boligmæssige forhold.

MIPI – Videnscenter om Børn og Unge arrangerer offentlige møder og debatter om relevante emner vedrørende børn og unge. Vi tilknytter forskere, ph.d.-studerende og andre til løsning af konkrete opgaver, som fx udarbejdelse af analyser og rapporter. Vi skaber grundlag og muligheder for en bredere og grundigere viden om børn og unge i Grønland.

MIPI – Videnscenter om Børn og Unge ledes af en bestyrelse, der er udpeget af Grønlands Landsstyre.  Bestyrelsen fastlægger MIPIs aktiviteter.