MIPIs fremtid

MIPIs bestyrelse fremlægger her deres bud på MIPIs fremtid. MIPIs hovedopgave skal være at skabe og formidle samfundsrelevant viden om børn og unge. For at den opgave kan løftes skal MIPIs organisation, normering og finansiering udvikles.

Læs notatet om MIPIs fremtid her (pdf-fil 124 KB)

Uani MIPIp siunissaa pillugu atuaruk (pdf-fil 136 KB)

Læs det uddybende notat om enkelte punkter i oplægget her (pdf-fil 22,6 KB) Findes kun på dansk.

På Inatsisartuts efterårssamling 2009, oplyste Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Maliina Abelsen, at der skal laves en redegørelse.

Naalakkersuisoq sagde følgende: '...Naalakkersuisuts planer, der går på at etablere et rådgivende organ på børne – og ungeområdet, hvor MIPI indgår. Organets opgave skal være at skabe viden, formidle viden og rådgive interessenter på baggrund ny og eksisterende af viden. (...) I Naalakkersuisut har vi endnu ikke lagt os fast på, hvilken organisatorisk løsning, der vil være mest hensigtsmæssig. Der har været talt om et børneråd, en børneombudsmand, en udbygning af MIPI’s kompetenceområde mv. Alle disse forslag er i spil, men inden vi træffer en endelig beslutning, ønsker vi en analyse af, hvilke af disse funktioner, der vil være mest hensigtsmæssige, og hvordan de eventuelt kan kombineres til at skabe den bedst mulige støtte og service på børne – og ungeområdet. Søm følge heraf vil Departementet for Sociale Anliggender udarbejde en redegørelse, der skal undersøge, hvordan et rådgivende organ kan indgå i Naalakkersuisuts samlede strategi på børne – og ungeområdet. Redegørelsen vil ligge klar til Landstingets forårssamling i 2010.' (fra www.inatsisartut.gl fortryk fra samlingen den 06. nov. 2009 s.96-97).

Se redegørelsen her på dansk

Se redegørelsen her på grønlandsk