MIPIs sekretariat

Sekretariat

Sekretariatet varetager MIPI - Videnscenter om børn og unges daglige drift.

Medarbejdere

Afdelingskoordinator Tina Dam Rasmussen, som kan kontaktes på:

tlf.nr: (+299) 34 69 40
Mobil tlf: (+299) 55 96 40
E-mail adresse: tdra@nanoq.gl

 

AC-medarbejder Mirian Rønne, som kan kontaktes på:

tlf.nr: (+299) 34 69 42
E-mail adresse: mirr@nanoq.gl