Anguniagakkat

Najoqqutassat 2007-2010

MIPI-p siulersuisuinit utaqqiisaagallartumik aalajangiunneqartut ulloq 13. november 2007.

MIPI-mut najoqqutassat makkuninnga imaqarput:

· MIPI-p suliai

· MIPI-p siunertai

· MIPI-p ilioriusissai

· Piffissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu MIPI-p ineriartornissaanut najoqqutassat


MIPI-p suliai

MIPI-p suliassaqarfigai Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusuttullu pillugit ilisimasat. Sulinermi isiginiarneqassapput meeqqat inuusuttullu atugaat aammalu meeqqanik inuusuttunillu sullissineq.

Suliassaqarfiup taassuma iluani MIPI-p suliaanut ilaapput makku:

· Ilisimasat pioreersut katersorneqarnissaat aaqqissuunneqarnissaallu

· Ilisimasanik pilersitsineq

· Ilisimasanik siammarterineq

MIPI ilaatigut nammineerluni suliassanik aallartitsisinnaavoq ilaatigullu akilerneqarluni pisortat namminersortullu suliakkiutaannik naammassisaqarniarsinnaalluni.

Sulinernut sinaakkutissat

MIPI-p sulinera Meeqqat Inuusuttullu Pillugit Ilisimasaqarfik pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 26, 18. december 2003-meersumik tunngaveqarpoq. Tassani aalajangersarneqarpoq meeraq aallaavigalugu Kalaallit Nunaanni paasissutissanik katersuinissaq aaqqissuussinissarlu MIPI-p suliassarigai. Ilisimasat tassaasinnaapput ilaqutariinnermut, inooqataanermut, peqqissutsimut, atuartitaanermut ineqarnermullu tunngasut.

MIPI-p ingerlanneqarnera aningaasalersorneqassaaq Aningaasanut inatsisikkut aningaasaliissutitigut. Tamatuma saniatigut MIPI suliffeqarfinnit namminersortunit imaluunniit pisortat oqartussaasuinit aningaasanik qinnuteqarsinnaavoq kiisalu isertitaqaataasunik suliaqarsinnaalluni.

MIPI ullumikkut (2007) ulloq naallugu sulisussanik marlunnik atorfeqartitsinissamut akuerisaavoq tassungalu atasumik ilinniarnertuumik ikiortimik sulisoqarluni. Tamatuma saniatigut sulianik aalajangersimasunik naammassinninnissamut ilisimatusartunik, siunnersortinik il.il. sulisoqartarpoq.

MIPI siulersuisunit aqunneqarpoq MIPI-p suliaanut akisussaasunik. Tamatuma saniatigut MIPI allaffissornikkut Ilaqutariinnermut Pisortaqarfimmut atavoq.

MIPI-p siulersuisui arfineq marlunnik inuttaqarpoq. Nunatta Atugaateqarfiata, Ilisimatusarfiup, KANUKOKA-p, Naatsorsueqqissaartarfiup kiisalu naalakkersuisunut ilaasortat, ulluunerani paaqqinnittarfinnut meeqqallu atuarfiannut, peqqissutsimut pinaveersaartitsinermullu aammalu isumaginninnermut akisussaasut inassuteqarnerisigut Naalakkersuisunit toqqagaapput. Maannakkut siulersuisuusut piffissamut 2007 – 2010 toqqagaapput.

MIPI-p siunertai

MIPI ilisimasanik katersilluni, pilersitsilluni siammarteriffiullunilu Kalaallit Nunaanni meeqqanik inuusuttunillu sullissinerup annertusiartortumik ilisimasanik tunngaveqarnissaanut suleqataassaaq.

MIPI ilisimaneqarpoq siumut sammisutut, takussaasutut, naalakkersuinikkut attaveqanngitsutut tutsuiginartutullu

Ilisimasanik pilersitsinermut aamma ilisimasanik siammarterinermut tunngatillugu piffissami 2007 – 2010-mi paaqqutarinninneq (isumaginninneq) paarinnilluannginnerlu sammisassatut MIPI-p salliutippai. Taamaattorli ilisimasat allanut tunngasut MIPI-lli suliassaanut attuumassutillit MIPI-p katersorpai.


MIPI-p ilioriusissai

MIPI-p sulinera ilioriusissanut sisamanut immikkoortitigaavoq. Suliassaqarfiit pingasuusut immikkuutaarlutik ilioriusissaqassapput;

· Ilisimasanik pioreersunik katersuineq aaqqissuussinerlu

· Ilisimasanik pilersitsineq

· Ilisimasanik siammarterineq

- kiisalu MIPI ingerlanneqarneranut ilioriusissaq.

Ilisimasanik pioreersunik katersuineq aaqqissuussinerlu

Kalaallit meerartaat inuusuttaallu pillugit atortussanik MIPI immikkut katersuivoq.

MIPI-p salliutippaa atortussat saqqummersitat pisortatigoortuunngitsut, taammaattumillu imaaliallaannaq innuttaasunit pissarsiarineqarsinnaanngitsut, katersorneqarnissaat. Taakku assersuutigalugu tassaasinnaapput pisortat suliffeqarfiutaanut saaffiginninnerit naatsorsornerat, suliniutinik allaaserinninnerit, naliliinerit, nalunaarusiat aamma ukiumoortumik nalunaarutit. Pingaartumik sulinerup ingerlaqqinnissaanut isummersuisinnaasunik atortussanik katersinissaq pingaaruteqarpoq. Tamatumani atortussat nutaajunerusut nutaannginnerusunit salliutinneqarput.

Atortussat katersorneqartut katersanik nalunaarsueriaatsikkut internettikkullu nittartakkakkut pilersinneqarsimasukkut aaqqissuunneqarput. Atortussat naleqquttut soqutiginnittunut sapernanngitsumik nanineqarsinnaaqqullugit katersanik nalunaarsuineq internettikkullu nittartagaq ingerlaavartumik malinnaasinneqassapput ineriartortinneqarlutillu.

Attartortitsineq Nunatta Atugaateqarfiatigut ingerlanneqassaaq, atuagaateqarfik aamma katersanik nalunaarsueriaatsimut akisussaavoq. Atortussanik atorneqarsinnaasunik innuttaasut nanisisinnaanerannik qulakkeerinnittussamut katersanik nalunaarsuiffimmut ataatsimoorussamut ilanngussuineq MIPI-p ikorfartorssavaa.

Ilisimasanik pilersitsineq

MIPI ilisimasanik nammineq pilersitsissaaq ilisimasallu pilersinnissaannut aningaasalersuinikkut aaqqissuussaanikkullu suleqatigiinnermut peqataassaaq.

MIPI-p ilisimasanik suliffeqarfinnit allanit imaaliallaannaq imaluunniit kajumittumik pilersinneqartuunngitsunik pilersitsinissaq salliutissavaa.

MIPI ilisimasanik pilersitsissaaq meeqqanik inuusuttunillu sullissinerup iluani naalakkersuinikkut ineriartortitsinissaq periutsinillu ineriartortitsinissaq siunertaralugit.

Ilisimasanik siammarterineq

MIPI innuttaasut oqallinneranni peqataasassaaq oqallisissanillu nutaanik pilersitsissalluni.

MIPI ajornaatsumik, kisiannili ajornanngisaagaavallaanngitsumik, siammerterissaaq.

MIPI pitsaasumik oqaloqatigiinnissamut periarfissanik pilersitsissaaq.

Saaffiginnissutit MIPI-p ingerlaavartumik akisassavai.

Saaffigineqartunut pingasunut MIPI siammarterissaaq:

· Inunnut ulluinnarni meeqqanik inuusuttunillu sullissisunut

· Naalakkersuinermik sulialinnut innuttaasunullu

· Ilisimatusartunut ilinniagaqartunullu

Suliniutit aalajangersimasut iluanni taakkununnga attuumassuteqartunut saaffigisassat toqqarneqassapput. MIPI sulinermini tamarmi siammarterinissamut ilioriusissanik eqqarsateqaqataassaaq.

Ingerlatsineq

Ilisimasanik katersuivik isumannaatsoq MIPI-p sulinerani pingaarnersaavoq. Taamaattumik sulianik naammassinninniarneq sapinngisamik aaqqissuunneqartariaqarpoq, taamaalilluni inernerinnaanngitsup kisiannili aamma suliarinninneq tunngavileeqataassallutik MIPI-mi aamma Kalaallit Nunaanni ilisimasaqalernissamut piginnaasaqalernissamullu.

MIPI-p sulinerata ineriartortinnissaa sorlaqalersinniarlugu sulisorisallu arajutsisimasaqaqqunagit suliassatut pilersaarutit ima aaqqissorneqassapput Nunatsinni nunanilu tamalaani isumasioqatigiinnerni ataatsimiinnernilu naleqquttuni kiisalu suliniutini allani MIPI-p ilisimasanik katersuiviata ineriartortinnissaanut peqataasinnaasunut MIPI-mi sulisut peqataasassapput.

MIPI-p allanik suleqateqarneq allanngujaatsuutissavaa ingerlaavartumillu ineriartortissallugu. Matumani pineqarput inuit suliffeqarfiillu ilisimasanik naleqquttunik pigisaqartut aamma/imaluunniit MIPI-p saaffigisaanul ilaasut.

Piffissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu MIPI-p ineriartornissaanut najoqqutassat.

· MIPI-p aaqqissuussaanikkut ineriartortinneqarnera kiisalu inatsisitigut allaffissornikkullu tunngavii ineriartortinneqassapput, MIPI-p arlaannaannulluunniit atasuunnginnera attatiinnarneqarsinnaaqqullugu qulakkeerumallugulu.

· Kalaallit Nunaanni suliffeqarfinnik allanik ilisimasanik katersuisunik siammarterisunillu kiisalu ilisimasanik pilersitsisartunik MIPI suleqatissarsiussaaq. Suleqatigiiffiit tassaasinnaapput sulianut aaqqissuussaanermullu tunngasut, tamatumani meeqqat inuusuttullu immikkut isiginiarneqarnissaat tunngavissaatillugu. Matumani pingaartumik eqqarsaataavoq Ilimmarfik pillugu suleqatigiinnissamut periarfissat.

· MIPI-p paasiniaanerit nalilersuinerillu ilisimatusarnermik tunngavillit annertusiartortumik ikorfartussavai ingerlatissallugillu kiisalu ilisimatusarnermi suleqataasalluni.

· MIPI meeqqanut inuusuttunullu tunngasunik suliassaqarfimmi sulineq ingerlatsinerlu pillugit annertusiartortumik siunnersuisassaaq kiisalu periutsinik ineriartortitseqataassalluni.